αγωνιστικά

αναψυχής

 ---------------------

Υποδοχή

Κεντρική

Σκάφη άρθρα

Φωτό

Συνδέσεις

Επικοινωνία

-----------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αέναο 8 & 7  (καμπύλων γραμμών)

                   

 

Το αέναο8 με γεωμετρία τεθλασμένων γραμμών, αιχμές.

 

Άλμπατρος...στο σταυρό του νότου

 

βάρος = 4 κιλά περίπου

μήκος πτερυγίων = 3,50 μ

 

επιμήκυνση (Α.R. Aspect Ratio) πτερυγίων  περίπου  =  10,00

 

Επιμήκυνση πτερυγίου καρίνας

αέναο 8 = 7,60.