αγωνιστικά

αναψυχής

 ---------------------

Υποδοχή

Κεντρική

Σκάφη άρθρα

Φωτό

Συνδέσεις

Επικοινωνία

-----------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                 

 

                

κόλληση 2ου στρώματος, 4χιλ

 

Στις έντονες καμπύλες χρησιμοποιείται καπλαμάς πάχους 1 χιλ

 

 

 

 

.

 

 

 

 
 


                  

        Το 3ο στρώμα επικολλήθηκε. Συνολικό πάχος = 12 χιλ. Η γάστρα είναι έτοιμη. 

    δομή γέφυρας, ελάτη, Όρεγκον

 

       

κόλληση  K - Π γέφυρας, 9χιλ.