κε7


                   
                                               τα πρώτα βήματα
Μεταμόρφωση
στ α μέτρα
του ΜΙΝΙ-ΤΡΑΝΖΑΤ.

Το χρώμα άλλαξε,
καθώς και το ολικό
μήκος.
Από 7,50 μ στα 6,50μ

Στον αγώνα δεν επιτρέπονται
σκάφη άνω των
6,50 μ