αγωνιστικά

αναψυχής

 ---------------------

Υποδοχή

Κεντρική

Σκάφη άρθρα

Φωτό

Συνδέσεις

Επικοινωνία

-----------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

  Ένα σκάφος γεννιέται.

Κατασκευή του ΚΟΤΕΡΟ ΕΛΛΑΣ

 

             
        εγκάρσιοι  νομείς 
                  
         ενίσχυση πλώρης
1oι διαμήκεις νομείς
           
           όλοι οι νομείς
        εγκάρσια ενίσχυση 
κόλληση εγκ. ενίσχυσης
         
        αρχή πετσώματος 
          
         έλεγχος υγρασίας 
       
          πλώρη 
         
       έντονες καμπύλες  
  
        2ο στρώμα κέδρου  
         τέλος γάστρας
               
       υπερκατασκευή, νομείς
                 
          υπερκατασκευή, K-Π
ενισχύσεις έρματος
          
       τα πρώτα βήματα     
                
         Η μεταμόρφωση
στο ΜΙΝΙ-ΤΡΑΝΖΑΤ